1. HABERLER

  2. KARS HABER

  3. Sesimize Ses Verenler Uluslararası Şiir Yazma Yarışması
Sesimize Ses Verenler Uluslararası Şiir Yazma Yarışması

Sesimize Ses Verenler Uluslararası Şiir Yazma Yarışması

Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümünün işbirliği ile düzenlenen Hocalı Katliamı konulu uluslararası katılımlı "Şiir Yazma Yar

A+A-

Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümünün işbirliği ile düzenlenen Hocalı Katliamı konulu uluslararası katılımlı “Şiir Yazma Yarışması”nın başvuruları başlamıştır.

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mitat Durmuş yarışmanın amacını şöyle açıkladı:

“İçinde yaşadığımız yüzyılda hepimizin görsel ve işitsel basın aracılığı ile tanık olduğu Hocalı Katliamı, 2017’de 25. yılını doldurmuş olacak. Türk toplumunun temel sorunlarından birisi olan yaşadığı tarihsel olayları kayıtlamaması ve bu kayıtlamalar aracılığı ile yaşananları edebi metinlere dönüştürerek evrensel bir öze taşıyamaması kendisini Hocalı Katliamı konusunda da göstermiştir. Tarihe doğduğu gün, bilgiyi yarına taşımak adına kitabeler diken bir milletin çocukları tarihteki başarılarını olduğu gibi karşılaştığı felaketleri de edebi metinlere dönüştürememiştir. Bu konunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte temel sorunun çocuklarımıza ve kamuoyuna sağlıklı bir tarih aktarımında bulunamadığımız, edebi metin ve okuma zevkini yeterince oluşturamadığımız, kaygısı olmayan nesiller yetiştirdiğimiz gerçeğinde aranabilir. Fakat kimi zaman da eli kalem tutanların imkânsızlıklar sebebi ile yazdıklarını kamuoyu ile paylaşamaması bir duyarsızlık olarak yorumlanabilmiştir.

İşte bahsini ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurularak yaşanan insanlık trajedilerine edebi metinler aracılığı ile dikkati çekmek, yazdıklarını kamuoyu ile paylaşamayanlara imkân sağlamak, genç kalemlerin tarihi olaylar karşısındaki duyarlılıklarını artırmak amacı ile Hocalı Katliamı konulu uluslararası katılımlı bir şiir yazma yarışması yapmayı gerekli gördük.

Konu hakkında Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesinin de desteklerini görmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Konuya ilgi gösteren siz gazetecilere olduğu gibi adını andığımız kurum amirlerine de tüm insanlık ve milletim adına teşekkür etmeyi bir vefa borcu bilirim.”

Yarışmaya 16 yaş üstü herkes katılabilir. Katılımların yurtdışından şairlere de açık olması konunun evrensel platforma taşınabilmesine imkân tanımak içindir. Kars dışından dereceye girenlerin törene katılımının sağlanmasında yol ve konaklama giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğunca karşılanacaktır.

19 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olan başvurular; Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Merkezi Yerleşke, Kars/ TÜRKİYE adresine elden veya posta yoluyla yapılabileceği gibi internet üzerinden kafkassiir@gmail.com adresinden de yapabilirler.

Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.

Katılım Şartları Hakkında ayrıntılı bilgiye www.kafkas.edu.tr/tdeb internet adresinden ulaşılabileceği gibi +90 474 225 11 50 Dâhili 1824 /3175 telefon numaralarından ve görsel basından da ulaşılabilir.

Değerlendirme sonuçları 23 Şubat 2017’de açıklanacak olup Ödül Töreni ve Anma Etkinliği 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonunda saat 15.00’de gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın düzenlenmesinde izin ve katkıları dolayısıyla Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesine bizler de Kafkas Haber Ajansımız adına şükranlarımızı sunarız.

SESİMİZE SES VERENLER ULUSLARARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTadiSİ

Konusu: Hocalı Katliamı.

Türü: Şiir Yazma Yarışması.

Amacı: Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen uluslararası katılımlı “Şiir Yazma Yarışması”nın konusu Hocalı Katliamı olup, bu yarışmanın temel amaçlarından birisi, kamuoyunun gözleri önünde yakın bir zamanda gerçekleşen insanlık trajedisine dikkati çekmek, “iki devlet bir millet” söyleminin ortak tarih birlikteliklerinin yanı sıra ortak acılara da bağlı olduğunu vurgulamak ve dünyanın her neresinde bir insanlık trajedisi varsa bunların edebi metinlerde de karşılık bulabilmesine imkân tanımaktır. Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.

Kapsam: Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir

veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Kars dışından şiir

yazma yarışmasına katılıp dereceye girenlerin ödül törenine katılım giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti

Kars Başkonsolosluğunca karşılanacaktır.

Yazışma Adresi ve Sekretaryası:

Arş. Gör. Dinçer ATAY / Arş. Gör. Aykut Yaşar KOTANCI

Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkezi Yerleşke

Kars/ Türkiye

Tel: +90 474 225 11 50 Dâhili 1824 /3175

Katılım Şartları

1. Yarışmaya gönderilen metinlerin dili, Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi olmalıdır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir

sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış veya daha önce yayımlanmış

şiirlerle başvuru yapılamaz.

3. Gönderilen şiir metinlerinde rumuz kullanılacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasında sol üst

köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta

adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Yarışmaya e-posta ile katılacak yarışmacılar kafkassiir@gmail.com adresine iki sayfa halinde

şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgilerini de içeren

Katılım Dilekçesi /Taahhüdü bulunacaktır.

4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve

1,5 satır aralığı ile ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.

5. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler,

herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kurul

tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme

yapılabilir.

7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile

belirlenecektir.

8. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Şiirler

1. Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,

2. Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış ya da yayımlanmış şiirler,

3. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen

kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,

4. Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,

5.Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,

6. T.C. Anayasası'na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı

bırakılacaktır.

Eserlerin Teslim Tarihi ve Yeri

Eserler 19 Şubat 2017 tarihine kadar Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü Merkezi Yerleşke Kars/ TÜRKİYE adresine elden, kargo veya posta yoluyla teslim

edilecektir. Bunun yanında bu yarışma için özel olarak kullanılacak kafkassiir@gmail.com e-posta

adresine de şiirler gönderilebilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

Asıl Üyeler

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlkin GULİYEV, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Afina BARMANBAY, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Adem POLAT, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi

Yedek Üye

Doç. Dr. Ellade GERAYZADE, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi

Şiirlerin Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri

Şiirin Özgünlüğü 20 Puan

Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan

Şiirin ahenk değeri 20 Puan

Temanın bütünlüğü 10 Puan

Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan

Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan

Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan

Yazım kurallarının doğru kullanımı 5 Puan…

Toplam 100 PUAN

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2017

Değerlendirmenin İlan Tarihi : 23 Şubat 2017

Ödüller:

Birincilik Ödülleri: 1.500 TL + Plaket

İkincilik Ödülleri: 1.000 TL + Plaket

Üçüncülük Ödülleri: 750 TL + Plaket

Özendirme Ödülü: 500 TL + Plaket

Ödül Töreni Tarihi: Ödül töreni 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr.

Necdet Leloğlu Konferans Salonunda 15.00’da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Şiir Yazma Yarışmasına Katılım Dilekçesi /Taahhüdü

Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas

Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Hocalı Katliamı Konulu Uluslararası Şiir Yazma Yarışmasına

değerlendirilmek üzere gönderdiğim …………………………… rumuzunu taşıyan eser(ler) bütünüyle

kendime aittir.

Hocalı Katliamı Konulu Uluslararası Şiir Yazma Yarışması Şartadisi hükümlerini aynen

kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. …/…/….

Adı ve Soyadı :………………….

Doğum Tarihi :………………….

Doğum Yeri :………………….

TC Kimlik No :………………….

Adresi :………………….

Tel :………………….

E-Posta :………………….

Şiirlerin İsimler : ………………….

Kullanılan Rumuzlar : ………………….

İmza :………………….

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.